inspectie vervaardigen 2015
inspectie vervaardigen 2015

Voorbereiding jaarlijkse inspectie voor vervaardigers

Wij bezoeken elk gecertificeerd biologisch bedrijf minimaal eenmaal per kalenderjaar aangekondigd. Dit is niet altijd precies een jaar na de vorige inspectie.  Tijdens de jaarlijkse inspectie stellen wij vast of het bedrijf nog steeds aan de biologische voorwaarden voldoet.
Hoe lang de jaarlijkse inspectie op uw bedrijf duurt hangt af van de grootte van uw bedrijf en de manier waarop wij uw procedures en documenten kunnen beoordelen. Een goede voorbereiding door u is van groot belang om de inspectie en rapportage vlot te kunnen afhandelen.

Verloop van de jaarlijkse inspectie
Onze inspecteur zal een aantal algemene vragen stellen over uw bedrijf. Vervolgens neemt de inspecteur uw verkoopgegevens als uitgangspunt. De inspecteur kiest een bepaald product om dit van de verkoop terug te traceren tot binnenkomst bedrijf. Hiermee controleert de inspecteur de interne traceerbaarheid binnen uw bedrijf. Daarnaast zal de inspecteur de massabalans bekijken, die u voorafgaand aan de inspectie heeft voorbereid. Aan het eind van de inspectie schrijft de inspecteur het inspectierapport.

Massabalans
Wilt u voor de inspectie twee massabalansen maken (vierkantsvergelijking) van twee door u te kiezen biologische grondstoffen / producten? 


massabalans3Wat is een massabalans?

Een massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle ontvangsten en afvoeren (aankopen en verkopen) van dit product. De hoeveelheden in dit overzicht moeten in evenwicht zijn. Zou u van de ontvangsten en aankopen van deze producten ook de ontvangen vrachtdocumenten en de aankoopfacturen klaar willen leggen? Ook vraagt de inspecteur u naar de productiegegevens en een afvoeroverzicht of verkoopoverzicht van deze twee producten over dezelfde periode. 

Bekijk onderstaand filmpje voor een voorbeeld van een voorbereiding van een massabalans.

Voorbereiding inspectie
Wilt u ter voorbereiding op de inspectie de volgende zaken voorbereiden/ inzichtelijk hebben:

 • Plattegrond
 • Risicoanalyse (gericht op biologische beheerspunten)
 • Procedure ingangscontrole
 • Procedure scheiding
 • Procedure traceerbaarheid inclusief bovengenoemde massabalans
 • Klachtenregistratie
 • (voorbeeld) Leverdocument (bijv. uitgaande leverbon, pakbon palletlabel)
 • Inkoopfacturen
 • Bedrijfsbeschrijving inclusief processchema
 • Productspecificatie (receptuur indienen door in te loggen op deze website)
 • Kopieën certificaten van uw toeleveranciers. Op ons klantengebied kunt u uw certificatiegegevens delen met uw Nederlandse afnemers. Uw afnemer kan dan uw certificaat online inzien en krijgt een e-mail van Skal zodra er iets aan uw certificaat is veranderd. Natuurlijk kunt u uw Nederlandse toeleveranciers ook vragen hun certificaatgegevens met u te delen via het klantengebied. Zo kunt u de actuele certificaten van uw Nederlandse  toeleveranciers tonen aan onze inspecteurs. U vindt deze  service door in te loggen op de website. Na de inlog gaat u naar ‘Certificaten uit mijn netwerk’. Daar vindt u een handleiding en kunt u aangeven met wie u uw certificaatgegevens wilt delen.

Voorbeelden
Bekijk hier een voorbeeld van het registreren van de traceerbaarheid en een voorbeeld van de voorbereiding van de massabalans.