Import/ export
Import/ export

Product

Van ieder product dat u importeert, moet u vooraf vaststellen dat de certificatie van het product in het land van herkomst gelijkwaardig is aan de Europese verordening. Dit kan op twee manieren:

  1. U koopt het product aan uit een erkend derde land. Dit zijn landen die door de Europese Commissie zijn erkend, hun certificatie-eisen zijn gelijkwaardig aan de Europese verordening. 
  2. U koopt het product aan van een bedrijf dat is gecertificeerd door een erkende certificatieorganisatie. De Europese Commissie heeft een aantal certificatieorganisaties buiten de EU erkend, deze organisaties certificeren meestal in verschillende landen.Eventuele voorwaarden per land, of per productgroep zijn in de lijst opgenomen.

Certificaat voor invoer
Ieder biologisch product dat u in de EU importeert, wordt begeleid door een controlecertificaat voor invoer van biologische producten in de Europese gemeenschap (in het Engels: certificate of inspection for import of products from organic production into the European community), afgekort het certificaat voor invoer. De certificatieorganisatie van het land van herkomst geeft per zending een certificaat af. Het certificaat heeft een vaste lay-out. Lees hier meer over het CVI. 

Melden van importen
Als u de partij niet via de douane Nederland heeft ingeklaard, dan moet u de import bij ons melden. U kunt ons maandelijks een email sturen (met als onderwerp “invoeraanmelding”) met de digitale kopieën van de certificaten voor invoer. Alle partijen die u via Nederland importeert, worden door de douane Nederland rechtstreeks bij ons gemeld, u hoeft hiervoor niets te doen.

Equivalentie EU-VS
De EU en de Verenigde Staten hebben een  akkoord gesloten over normen voor biologische productie, de controle, certificering en etikettering hiervan. Dit akkoord betekent dat de Verenigde Staten als erkend derde land worden gezien.
Klik hier voor informatie van de Europese Commissie over deze equivalentie.

Speciale regels voor import uit Oekraïne en buurlanden
De Europese Commissie heeft n.a.v onregelmatigheden bij importen uit o.a. de Oekraïne in 2014 en 2015 een Guideline voor import uit Oekraïne en buurlanden gepubliceerd. Het volgen van deze Guideline is gedurende heel 2016 verplicht voor importeurs van biologische producten uit Oekraïne en bepaalde buurlanden. Hieronder vallen de volgende landen: Azerbeidzjan, Wit Rusland, Georgië, Kazakstan, Kirgizië, Moldavië, Tadzjikistan, Oezbekistan en de Russische Federatie. De verplichte meldingen gelden voor de volgende producten: granen, producten van de meelindustrie, oliehoudende zaden, reststromen van de voedselindustrie en bereid veevoer.
Onderdeel van de Guideline is dat importeurs Skal actief informeren voor én na de import van bovengenoemde producten uit deze landen. De geïmporteerde partij wordt geblokkeerd totdat Skal de partij vrijgeeft. Skal geeft de partij vrij als uit de door de importeur geleverde documenten en door de in opdracht van Skal uitgevoerde monstername blijkt dat er geen twijfels zijn over de bio-status van de partij.