Douane
Douane

Douane

U moet bij de douane aangeven, dat u een biologische partij gaat ontvangen. Dit doet u door in vak 44 van de aangifte voor het vrije verkeer de bescheidcode C644 in te vullen (in AGS, voorheen Sagitta). Als u werkt via een inklaringsagent valt het instrueren van de inklaringsagent onder uw eigen verantwoordelijkheid. Bij de inklaring moet u het certificaat voor invoer en de eventuele importheffingen overleggen. De Douane tekent het originele certificaat af (vak 17) en stempelt deze, waarna het rechtsgeldig is.
Zonder een geldig getekend en gestempeld certificaat verliest de partij haar biologische status en mag u de producten niet als biologisch verhandelen.
Lees meer over de taakverdeling tussen de Douane, Skal en de RVO op de website van de Douane.