Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

De ene akkerbouwer...

Erwin Kuiper, Inspecteur - 15 November 2017

Erwin Kuiper

Als inspecteur kom ik op één dag op heel uiteenlopende bedrijven. Uiteraard, zul je zeggen, als inspecteur bezoek je allerlei biobedrijven, van pluimveehouders tot fruittelers, dat zijn inderdaad heel verschillende bedrijven. En dat klopt. Maar laatst bezocht ik op één dag twee akkerbouwers en ik kan je zeggen: ook de ene akkerbouwer is de andere niet!

Familiebedrijf
Mijn eerste afspraak heb ik bij een akkerbouwer die deels biologisch en deels in omschakeling is. Een echt familiebedrijf: vader en zoon doen de inspectie met z’n tweeën. Eerst bekijk ik de verschillende percelen. Die liggen niet allemaal bij elkaar, we moeten een stukje rijden. Het blijkt dat in de polder ook niet alles recht is: de akkerbouwer heeft namelijk ook een meerhoekig perceel. Daarop staat een prachtige groenbemester: een kruising tussen een facelia en alexandrijnse klaver. Om ter plekke informatie over de percelen op te zoeken en te bekijken hoe ze ten opzichte van elkaar liggen, check ik de website van Boer & Bunder op mijn telefoon. De site vermeldt ook wat er eerder op de percelen geteeld werd. Superhandig, ook voor de boeren zelf! De sector verandert: vroeger had je je eigen stukje land en dat ging over van vader op zoon. Lekker overzichtelijk. Maar tegenwoordig ruilen de boeren hun percelen onderling en dat wordt niet altijd goed geregistreerd.

Voortzetten
Tijdens onze rondgang op het land vertelt de boer over zijn bedrijf. Leuk om te zien dat hij veel plezier beleeft aan het omschakelen, het experimenteren met voor hem nieuwe gewassen en mechanische onkruidbestrijding. Hij vertelt dat hij nu ook te maken heeft met een nieuw netwerk van andere collega’s en adviseurs. Ik hoor vaak dat bedrijven die omschakelen dit verfrissend vinden.

Administratie
Na de inspectie van de akkers volgt het administratieve gedeelte. We stappen een keet binnen, waar al verschillende papieren in keurige stapeltjes klaarliggen. Ik moet tijdens een inspectie veel administratie bekijken en gedurende het doorlopen van alle vragen die ik doorvoer in het systeem moet de man nog regelmatig zijn archief in om papieren op te zoeken. Bij dit bedrijf kijk ik vooral of de producten met de juiste status zijn afgezet omdat het bedrijf nog deels in omschakeling is. En alleen de gewassen die twee jaar na de startdatum gezaaid zijn, mogen biologisch worden afgezet.

Mappen
Op het tweede adres waar ik kom, bevinden zich meerdere bedrijven: teelt, handel en opslag. Ik hoef niet alle bedrijven te inspecteren, het gaat om het biologische akkerbouwbedrijf. Hier liggen de percelen die ik kom inspecteren allemaal op één kavel. Allemaal rechthoekig, een typisch polderbedrijf. Dat is makkelijk! Ook hier zijn groenbemesters gezaaid, andere dan die bij het eerste bedrijf. Op andere percelen worden witlofpennen geoogst. Dat zie je niet zo vaak tijdens inspecties. Ik bekijk ook de opslag van de geoogste producten en de gewasbeschermingsmiddelen. Ik kom alleen toegestane middelen tegen, dus we kunnen door naar kantoor. Een heel verschil met de vorige. Hier zitten we in een kamer waar duidelijk de administratie wordt bijgehouden: kasten vol met mappen, een computer en twee collega’s in de ruimte ernaast die ook iets administratiefs aan het doen zijn. Er is veel personeel in dit bedrijf. Daarom wordt de onkruidbestrijding per persoon per gewas bijgehouden.

Akkerbouwers telen meestal veel verschillende gewassen en schakelen meestal ook geleidelijk om. Ze hebben vaak veel verschillende leveranciers en afnemers. Dat maakt inspecties bij akkerbouwers vaak complexer dan je misschien zou denken. En heel afwisselend!