Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Biologische inputlijst

Ook in de biologische sector worden de te gebruiken inputs steeds complexer. Het is daarom niet raar dat u niet altijd in kan schatten of een input wel of niet gebruikt mag worden in de biologische bedrijfsvoering. Om u beter van dienst te zijn bieden wij u een inputlijst aan met producten die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in uw sector. Deze lijst biedt een transparant overzicht van inputs/middelen die gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland. U als geregistreerde moet kunnen aantonen dat de middelen die u gebruikt ook zijn toegestaan.
De lijst met inputs beperkt zich tot meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Voedermiddelen en toevoegingen voor voedingsstoffen of andere inputs zult u niet op deze lijst vinden.

Samenwerking met FiBL
De lijst wordt opgesteld door Skal en is daarmee eigendom van Skal. Skal maakt voor de evaluatie gebruik van FiBL Zwitserland. FiBL is een organisatie die al jaren ervaring heeft met het beoordelen van inputs voor de biologische sector in andere landen. Leveranciers en producenten van inputs dienen een evaluatieverzoek van een product in bij FiBL en gaan daarmee een contract aan met FiBL. De kosten voor evaluatie worden bij hen in rekening gebracht.  De evaluatie van Fibl wordt door Skal beoordeeld, voor publicatie. Hierbij kan Skal gebruik maken van een Nederlandse Adviesgroep.

Wanneer
De eerste versie van de inputlijst staat online. In april 2017 zal een tweede, volledigere versie van de inputlijst worden gepubliceerd.
Mist u een product van uw leverancier op de huidige lijst? Attendeer dan uw leverancier op de mogelijkheid tot registreren en laat ze contact opnemen met Fibl of met Skal.

Wat is de basis van de evaluatie?
Allereerst moet het gebruik van de inputs toegestaan zijn op basis van de Nederlandse regelgeving. Zo moeten gewasbeschermingsmiddelen een Nederlandse toelating hebben. Vervolgens gebruikt FiBL als basis voor de evaluatie de biologische Europese Verordening. Ook worden de middelen getoetst aan de Nederlandse interpretaties. Al deze documenten zijn samengevoegd in een “Evaluatie-richtlijn”. Deze richtlijn wordt aangepast na veranderende regelgeving, veranderende interpretaties en indien nodig op advies van de Nederlandse Adviesgroep.
Inputs op andere lijsten of gecertificeerd door andere controle-instanties mogen niet automatisch gebruikt worden in de Nederlandse biologische sector. Dit omdat de evaluatiecriteria niet overal gelijk zijn.